top of page

PROGRAM 17. MAI 2023
Hof

flagg.png

10.00 GUDSTJENESTE

Gudstjeneste i Hof kirke

10.45 MUSIKK             

Hof skolekorps spiller på Veset - blomsteroverrekkelse ved to fra korpset

10.45 PROSESJON             

Flaggborg og kirkegjengere går til Hof Herredshus

12.00 SAMLING              

Samling ved Hof Herredshus

12.15 TALER OG ALLSANG              

17. maikomiteen ønsker velkommen v/Kjell Olav Baastad

Allsang – 1 vers av Fagert er landet. Korpsene spiller

Tale og bekransning v/ordfører Elin Gran Weggesrud

Allsang – Frihetsdagen – Tekst: Ole Rønningen Melodi: Mathias Eick

Tale for dagen v/elever ved Hof skole

Allsang – 1 vers av Ja vi elsker dette landet.

Hof skolekorps og Hof Hornmusikk spiller til sangene

 

12.30 17. MAI-TOG             

17. maitoget går fra Hof Herredshus – Grønsetfeltet (Grønsetveien) – gangsti til Torshaugfeltet – Veset – ned Torshaugveien – Frøyasvei – ut hovedveien og videre til Hofhallen.

 

Togoppstilling: Flaggborg, bunadskledde, Hof skolekorps, Hof skole, Eidsfoss barnehage, Espira Sundbyfoss barnehage, Hof barnehage, Rakkerungen familiebarnehage – øvrige innbyggere.

 

13.30 SKOLEARRANGEMENT

Samling ved Hofhallen for lokalt program i regi av FAU ved Hof skole


 
bottom of page